Komunikacja

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego – samochodu, motocykla – ma obowiązek go ubezpieczyć. Pamiętajmy, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie chroni nas, ale osoby trzecie, które ucierpią na skutek wyrządzonej przez nasz szkody.

Od czego można a od czego trzeba się ubezpieczyć?

 

Polisa OC

Ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi wypadku. Ochrania właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich – niekoniecznie kierowców. Ubezpieczenie zaczyna funkcjonować, jeżeli zostaniemy uznani za sprawcę wypadku. Jeżeli spowodujemy kraksę, w której ucierpi wiele drogich aut, budynków lub ucierpią ludzie – nie bylibyśmy w stanie wypłacić odszkodowania za te wszystkie szkody. Od tego właśnie chroni nas ubezpieczenie OC. Pamiętajmy jednak, że jednocześnie nie zapewnia nam żadnego zabezpieczenia.


Polisa AC

Polisa AutoCasco chroni nasz samochód przed szkodami wyrządzonymi przez nieznanych sprawców lub nas samych. Jeżeli ktoś zniszczy nasze auto w wypadku drogowym, koszt naprawy zostanie pokryty z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeśli jednak ktoś nieznany uszkodzi nasze auto lub zrobimy to sami, wówczas straty będą pokrywane z odszkodowania z ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciele oferują przy podpisywaniu umowy wiele opcji do wyboru. W zależności od wybranego zakresu ochrony – składka będzie podlegać wahaniom. Często decydującym czynnikiem jest udział własny – czyli kwota do wysokości której jesteśmy odpowiedzialni. Zazwyczaj towarzystwa proponują udział własny na poziomie 5-15%. Dzięki temu obniżamy składkę ubezpieczenia, ale w razie kolizji, odszkodowanie będzie pomniejszone o ten udział. Można dowolnie określać udział własny, co przekłada się na zmianę wysokości składki.

 

Polisa Assistance

Obecnie często do polisy AC dodawany jest Assistance. Jest to pomoc na drodze – np. holowanie auta – w kraju i za granicą. Zazwyczaj żeby Assistance działało również poza granicami naszego kraju musimy wykupić odpowiednią płatną opcję. Warto zapoznać się z umową, ponieważ często pakiet Assistance ma wiele ograniczeń.

 

Zielona Karta

Zielona karta jest rodzajem ubezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych za granicą kraju. Obecnie niemal we wszystkich krajach Europy możemy poruszać się już bez zielonej karty, a jedynie z dowodem opłacenia ubezpieczenia OC. Są jednak kraje, gdzie na granicy zostaniemy poproszeni o okazanie Zielonej Karty – jeżeli jej nie mamy musimy wykupić na granicy – co jest dużo droższe niż w kraju. Najkrótszy okres, na jaki można zawrzeć umowę to 15 dni a najdłuższy – 12 miesięcy. Wysokość ceny tego pakietu zależy od okresu, na jaki zawarta jest umowa a także od pojemności silnika.
Ubezpieczenie ochrony prawnej.

W Polsce mało znane są jeszcze ubezpieczenia od ochrony prawnej. Jest to ubezpieczenie chroniące przed sporem z zakładem ubezpieczeń. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy odmówi nam wypłaty odszkodowania lub zaniży odszkodowanie, a my skierujemy sprawę do sądu, koszty prawników i rozpraw pokryje zakład ubezpieczeń. Tak samo będzie w przypadku sporów z innymi uczestnikami zdarzenia drogowego lub zakładami naprawczymi.