Ubezpieczenia detaliczne

 

Oferta BestBrokers obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych. Stawiając sobie za cel kompleksową obsługę Klienta oferujemy ubezpieczenia życiowe, majątkowe, turystyczne, komunikacyjne, rolne (w tym uprawy z dopłatą budżetu państwa), OC, jednostek pływających oraz ochronę prawną.

BestBrokers prowadzi także sprzedaż indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń grupowych. Oprócz podstawowych ryzyk takich jak śmierć ubezpieczonego, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie oferujemy także ubezpieczenie od utraty pracy, a także trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy ze wszystkimi renomowanymi Zakładami Ubezpieczeń. Dzięki temu oraz naszemu profesjonalizmowi Klient ma możliwość zawarcia jak najlepszej umowy ubezpieczenia już podczas pierwszej rozmowy z doradcą , a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ma zagwarantowaną szybką i sprawną likwidację szkody.